سرویس خواب اوپال

اجزاء تشکیل دهنده سرویس خواب اوپال

  • یک عدد تخت خواب
  • یک عدد میز آرایش
  • دو عدد پاتختی
  • یک عدد آئینه

مشخصات فنی محصول

  1. چوب : از بهترین چوب راش
  2. پارچه : از بهترین های پارچه ترک و ایتالیایی
  3. رنگ : از بهترین های رنگ ترک و ایتالیایی
  4. اسفنج : از بهترین تولیدات داخلی
  5. فوم سرد : از بهترین تولیدات داخلی
  •