مرور برچسب

آیینه کنسول مدرن

میزهای کنسول

میزهای کنسول میزهای کنسول یا میز پیش آیینه معمولا میزی مستطیلی یا نیم دایره ای با دو الی چهار پایه است. این نوع میز به دیوار تکیه داده شده و معمولا آیینه ای بالای آن نصب می شود. باورها بر این است که کنسول ها اصالتا مختص به کشور فرانسه و…