چیدمان در آشپزخانه

چیدمان در آشپزخانه

آشپزخانه چیدمان در آشپزخانه به منظور کارآیی و در دسترس بودن هر چه بیشتر وسایل می­ بایست در چیدمان آشپزخانه یکسری نکات کلی را رعایت کرد.مهم ­ترین وسایل پرکاربرد آشپزخانه سینک و گاز و یخچال است ، که به طور فرضی باید در سه گوشه یک مثلث جای بگیرند.فاصله بین این سه جز حداقل 20 […]