مرور برچسب

اصول ست کردن پرده با دیوار

ست کردن پرده با دیوار

ست کردن پرده با دیوار _ سرویس اتاق خوابم قهوه ای تیره و دیوارها به رنگ کرم هستند می خواهم دیوار پشت تخت به رنگ دیگری باشد با توجه به این که پرده اتاق رنگ شکلاتی دارد چه رنگی می توانم استفاده کنم؟ رنگ هایی که ذکر کردید تقریبا…