مرور برچسب

انواع میز غذاخوری

میز غذاخوری اسپیناس

اجزاء تشکیل دهنده سرویس غذاخوری اسپیناس یک عدد میز غذاخوری هشت عدد صندلی مشخصات فنی محصول چوب : از بهترین چوب راش پارچه : از بهترین های پارچه ترک و ایتالیایی رنگ : از بهترین های رنگ ترک و ایتالیایی اسفنج : از بهترین…

میزغذاخوری آراد

اجزاء تشکیل دهنده سرویس غذاخوری آراد یک عدد میز غذاخوری هشت عدد صندلی مشخصات فنی محصول چوب : از بهترین چوب راش پارچه : از بهترین های پارچه ترک و ایتالیایی رنگ : از بهترین های رنگ ترک و ایتالیایی اسفنج : از بهترین…