سرویس میز غذاخوری اسپیناس

میز غذاخوری اسپیناس

 

توضیحات محصول

نام محصول: غذاخوری اسپیناس

میز غذاخوری : ۸نفره

صندلی غذاخوری : ۸عدد

توجه : تعداد محصولات ، رنگ پارچه ، رنگ چوب و طرح پارچه بنا به نظر مشتری قابل تغییر می باشد.

برای مشاهده ست مبلمان اسپیناس روی متن کلیک کنید

سرویس غذاخوری جدید

میز غذاخوری آلتین

توضیحات محصول

نام محصول: غذاخوری آلتین

میز غذاخوری : ۸نفره

صندلی غذاخوری : ۸عدد

توجه : تعداد محصولات ، رنگ پارچه ، رنگ چوب و طرح پارچه بنا به نظر مشتری قابل تغییر می باشد.

برای مشاهده ست مبلمان آلتین روی متن کلیک کنید