آیا تاثیر آب و هوا بر مبلمان را می دانید؟

تاثیرات آب و هوا بر مبلمان و مبل کلاسیک

آیا تاثیر آب و هوا بر مبلمان را می دانید؟ تاثیر آب و هوا بر مبلمان موضوعی است که احتمالا اطلاعات زیادی راجع به آن ندارید. اقلیم و آب و هوا همواره بر جنبه های مختلف زندگی انسان تاثیرات زیادی را داشته است. ایران با گستردگی اقلیم و آب و هوای مختلف از شمال تا […]