مرور برچسب

تاریخ سبک مینیمالیست

سبک دکوراسیون مینیمال

سبک دکوراسیون مینیمال در طی سال های اخیر سبکی به نام سبک دکوراسیون مینیمال در میان مردم رایج شد. این سبک یا مکتب هنری از سبک هایی است که پایه و بنیان آن بر اساس سادگی است. سبک مینیمالیست در نهایت دقت و ظرافت طراحی می شود. یعنی هیچ چیزی…