مرور برچسب

خرید میزغذاخوری سدیف

میز غذاخوری سدیف

اجزاء تشکیل دهنده سرویس غذاخوری سدیف یک عدد میز غذاخوری هشت عدد صندلی مشخصات فنی محصول چوب : از بهترین چوب راش پارچه : از بهترین های پارچه ترک و ایتالیایی رنگ : از بهترین های رنگ ترک و ایتالیایی اسفنج : از بهترین…