مرور برچسب

خرید میزغذاخوری فرنوس

میز غذاخوری فرنوس

اجزاء تشکیل دهنده سرویس غذاخوری فرنوس یک عدد میز غذاخوری هشت عدد صندلی مشخصات فنی محصول چوب : از بهترین چوب راش پارچه : از بهترین های پارچه ترک و ایتالیایی رنگ : از بهترین های رنگ ترک و ایتالیایی اسفنج : از بهترین…