دیزاین پنجره

چگونه پنجره ها را دیزاین کنیم ؟

دیزاین پنجره ها ، پنجره های منزل را با راهکارهای زیر زیباتر کنیم ! بسته به اینکه پنجره در کدام قسمت خانه قرار دارد می توان انواع مختلفی از پرده را انتخاب کرد. سبک پرده ها و هماهنگی آن ها با سایر...

Continue reading