منبت چوب در مبلمان

منبت مبل، کنده کاری چوب میز عسلی کنده کاری شده مبلمان

منبت چوب در گذر زمان منبت چوب هنری است که از حکاکی و کنده کاری چوب حاصل می گردد. منبت بر روی برخی فلزات نیز انجام می گیرد اما چوب به دلیل وزنی سبک و در دسترس بودن معمول است. تاریخ پیدایش این حرفه شاید به آغاز آشنایی انسان با الوار بازگردد. از آثار به […]