مرور برچسب

چستر فیلد

مبلمان چستر فیلد

مبلمان چستر فیلد مبلمان چستر فیلد تنها بخشی از اسباب اثاثیه خانه نیست بلکه بخشی از تاریخ است. بنا به گفته دیکشنری آکسفورد انگلیش واژه چستر فیلد که امروز در انگلیس و دیگر کشورها استفاده می شود. به سال 1800 می گردد. مبلمان چستر فیلد نوعی…