چوب راش مبل ویستا

چرا از چوب راش برای مبلمان استفاده می شود؟

چرا از چوب راش در مبل استفاده می شود چوب راش چه تفاوتی با سایر چوبها دارد چوب راش نرم می باشد که در برش ها و طرح دادن روی آن انعطاف بیشتری داشته باشد. راش خوش تراش است به همین دلیل...