مرور برچسب

چوب های متنوع

دیگر انواع چوب در ساخت مبلمان

دیگر انواع چوب در ساخت مبلمان همان طور که در مقاله پیشین انواع چوب در ساخت مبلمان را خواندید در این مقاله به بررسی دیگر انواع چوب در ساخت مبلمان میپردازیم. چوب افرا : خاک مناسب برای رشد این درختان خاک اسیدی است. برخی از انواع افرا ها…