بازیابی کد پیگیری

شماره موبایلی که برای ثبت گارانتی استفاده کرده‌اید

یا

اگر کد پیگیری را فراموش کردید دو راه برای بازیابی کد پیگیری وجود دارد

1- با وارد کردن شماره تماسی که در هنگام ثبت کارت گارانتی وارد کرده اید و جستجو را کلیک کنید.

بازیابی با شماره تماس 800x435 فراموش کردن کد پیگیری
بازیابی کد پیگیری با شماره تماس

2- با وارد کردن کد 16 رقمی که در کارت گارانتی شما وجود دارد و زدن گزینه جستجو

بازیابی با شماره 16 رقمی در کارت ویستا 800x435 فراموش کردن کد پیگیری
بازیابی کد پیگیری با شماره 16 رقمی در کارت ویستا