سرویس مبلمان لاویز

اجزاء تشکیل دهنده سرویس مبلمان لاویز

 • یک عدد کاناپه سه نفره

 • چهار عدد مبل تک نفره

 • یک عدد میز جلو مبلی

 • دو عدد میز بغل مبل (میز عسلی)

 • یک عدد میز غذاخوری

 • هشت عدد صندلی

مشخصات فنی محصول

 1. چوب : از بهترین چوب راش

 2. پارچه : از بهترین های پارچه ترک و ایتالیایی

 3. رنگ : از بهترین های رنگ ترک و ایتالیایی

 4. اسفنج : از بهترین تولیدات داخلی

 5. فوم سرد : از بهترین تولیدات داخلی